Pošlete nám tel. číslo
Zavoláme vám zpětbaner

 

Oddlužení fyzické osoby
Oddlužení OSVČ
Exekuce na mzdu – oddlužení
Oddlužení zástavy
Pozor na podvodné agentury
Garance vrácení poplatku


Oddlužení fyzické osoby

Kdo může požádat o oddlužení fyzické osoby?
 • občan ČR starší 18 let (možno i státní příslušníci v rámci EU s trvalým nebo dlouhodobým přechodným pobytem)
 • nepodnikatel s čistým trestním rejstříkem
 • člověk s pravidelným příjmem – mzdou, důchodem, rentou,…
 • taktéž s příjmem z pojišťovacího zprostředkování (pojišťovací makléř)
 • taktéž profese zedník,pokrývač,uklízečka, atd… na Živnostenský list (OSVČ)
 • každý, kdo má alespoň 2 věřitele (nesmí jít o jeden velký dluh)

Jak probíhá oddlužení fyzické osoby?

Jakmile nám dlužník dodá veškeré potřebné dokumenty (přehled o majetku), vypracujeme žádost o oddlužení, kterou podáme k soudu.
Po souhlasu soudu s oddlužením musí dlužník dodržovat během 5 let splátkový kalendář. Těmito pravidelnými splátkami uhradí dlužník alespoň 30% dluhu, zbylých 70% tak ušetří (za předpokladu, že
během 5-ti let řádně splácel). Během doby splácení mu zůstává životní minimum.

Vyřídíme oddlužení OSVČ. Jak probíhá oddlužení OSVČ?

Vyřídíme za vás žádost o oddlužení i v případě, že jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Vaše dluhy ale nesmí pocházet z podnikání. Soud vyhoví žádosti pouze tehdy, pokud nemůžete splácet tzv. osobní dluhy, tedy pohledávky, které nesouvisí s vaší živností. Oddlužení OSVČ z podnikatelských aktivit soud zamítne i v případě, že nyní už nepodnikáte.
Zdarma nás kontaktujte a vaši situaci vyřešíme.

Jaké jsou podmínky pro oddlužení OSVČ?
 • dluh nesmí souviset s podnikáním
 • žádost podává občan ČR starší 18 let – možno i státní příslušníci v rámci EU s trvalým nebo dlouhodobým přechodným pobytem
 • čistý trestní rejstřík
 • nutnost pravidelného příjmu – mzdy, důchodu, renty, …
 • alespoň 2 věřitelé (nesmí jít o jeden velký dluh)

Řešíme s každým klientem individuálně jeho situaci. Pokud soud žádost o oddlužení zamítne, což se ale při spolupráci s naší společností ještě nestalo, garantujeme vám vrácení peněz za vyhotovení žádosti.

 • Máme značné zkušenosti s procesem oddlužení a dlužníky předem připravíme na celý proces
 • Důkladně nachystáme veškeré podklady
 • To vše jsme schopni vyřídit do 7 dnů
 • Pokud soud zamítne vaše oddlužení, vrátíme vám peníze za vyhotovení žádosti
 • Za dobu naší praxe se nestalo, že by jsme dostali záporné stanovisko soudu

Exekuce na mzdu – oddlužení

Byla na vaši mzdu vystavena exekuce? Pomůžeme vám vyřešit tuto situaci? Zdarma nás kontaktujte a naše insolvěnční oddělení navrhne několik variant. Vypočítáme výši vyplácení exekuce a splátku při novém financování exekucí a nevýhodných úvěrů a karet.

Co znamená exekuce na mzdu?

Vašemu zaměstnavateli přijde exekuční příkaz na přikázání pohledávky ze mzdy. Z každého platu vám tak povinně strhne příslušnou částku a tu přepošle exekutorskému úřadu. Výše strhávaných peněz se vypočítává podle občanského soudního řádu. Část mzdy vždy musíte dostat.

Jak dlouho exekuce na plat trvá?

Peníze ze mzdy vám zaměstnavatel bude strhávat, dokud neumoříte dluh. O zastavení příkazu ale může exekutor rozhodnout mnohem dříve a domluvit se s vámi na rozumném splátkovém kalendáři.

Oddlužení zástavy

Vyřídíme oddlužení zástavy. Obraťte se na nás co nejdříve. Pomůžeme vám.
Hrozí vám, že přijdete o střechu nad hlavou? Nabízíme vám východisko z této životní situace. Řešení představuje oddlužení zástavy. Váš dům či byt dostaneme z exekuce, nevýhodné půjčky či úvěru. V případě vašeho zájmu zastavenou nemovitost odkopíme, a to i z dražby po exekuci. Nečekejte, až dojde na nejhorší. Zdarma nás kontaktujte a domluvte si osobní schůzku. Naši zkušení odborníci již vyřešili spoustu individuálních případů. Jistě společně najdeme způsob, jak i pro vás co nejrychleji oddlužit zástavu. V referencích od našich klientů se přesvědčte o naší profesionalitě.

Pozor na podvodné agentury

Insolvence Olomouc upozorňují svoje klienty před podvodnými agenturami poskytující služby oddlužení (vypracování Osobního bankrotu). Než někomu předáte citlivé informace o svém zadlužení a uhradíte nemalé finanční částky za neúspešný návrh na osobní bankrot (soudní oddlužení), věnujte pozornost: Společnost by měla mít reference potvrzující její tvrzení, že je schopna dodržet to, co nabízí a proto si můžete v sekci reakce našich klientů nalézt oddluženého klienta ve Vašem okolí a osobně se přesvědčit o našem přístupu a zodpovědnosti při oddlužování našich klientů.

Garance vrácení úhrady poplatku za zpracování při zamítnutí Vašeho oddlužení soudem!

Pro většinu klientů je nepředstavitelné, aby společnost pracovala zadarmo, když nesplnila to, k čemu se zavázala. A to, že na základě podkladů, které jim klient předal, společnost vypracuje návrh na klientovo oddlužení a soud klientovi podle zákona č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006 povolí oddlužení fyzické osoby (klienta) dle insolvenčního zákona o řešení úpadku. Ve většině případech formou splátkového kalendáře, pokud klient dle tohoto zákona na splátky dosáhne. Po dobu 5-ti let pak bude klient splácet soudem stanovené splátky. A pokud tyto soudem stanovené splátky bude včas a řádně splácet, soud klienta oddluží.

ANO, je to tak. GARANTUJEME Vám :

VRÁCENÍ ÚHRADY ZA VYHOTOVENÍ ŽÁDOSTI O ODDLUŽENÍ V PŘÍPADĚ ZAMÍTNUTÍ ZE STRANY SOUDU.

Musíme podotknout, že se nám ještě tato situace nestala, jelikož již na začátku celého procesu oddlužování víme, podle podkladů, které nám klient uvedl, jestli vyhovuje danému zákonu nebo nikoli. Pokud jsou tyto vstupní informace správné a úplné, tak hned na začátku jsme schopni spočítat dle uvedeného zákona dané podmínky pro daného klienta a soud nemá jinou možnost, než přesně podle tohoto zákona rozhodnout, a to povolit klientovo oddlužení.